Dienstenwijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag delen wij onze werkwijze met u. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daarin invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening, ons privacy beleid en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?
Niesten Assurantiën & Hypotheken biedt u deskundig advies op het gebied van verzekeringen, hypotheken en bankzaken. Zowel aan particulieren als ondernemers in het MKB. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren en wij zijn zelfstandig adviseur van RegioBank. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37103712
Onze bereikbaarheid en openingstijden
Ons kantoor is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur open. Let op: op vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur.
Bezoekadres                      : Dwingel 13       1648 JM De Goorn                                                                 Telefoon                     : 0229-542764                                                                                                Mailadres                           : info@niesten.nu                                                                                            
Website                           : www.niesten.nu         
   
Adviesvrij
Ons kantoor is volledig zelfstandig. Wij werken met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen voor het afsluiten van verzekeringen en hypotheken. Geen enkele financiële instelling (Bank of verzekeringsmaatschappij) heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in ons bedrijf. Voor betaal- en spaarrekeningen hebben wij een exclusieve samenwerking met RegioBank. Voor alle overige producten zoals hypotheken, verzekeringen en pensioenen bieden wij ook producten aan van andere banken en verzekeraars.

Onze diensten
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Bemiddeling houdt in dat wij onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen de offerte aan of het product.

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat hier om wijzigingen in uw persoonlijke situatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing e.d.) of uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe worden wij beloond?
Voor schadeverzekeringen bestaat onze beloning uit provisie, die een onderdeel vormt van de premie die u betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. Voor complexe producten als arbeidsongeschiktheid, overlijden of een hypotheek werken wij op basis van een directe vergoeding die wij met u afspreken. U ontvangt vooraf een dienstverleningsdocument (DVD) met onze vaste adviesvergoedingen.

Interne beloning
De beloning van onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers aan op klantgericht, solide en integer adviseren.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen.

Wettelijke verplichting
Ons kantoor heeft volgens de Wet financieel toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiele Markten onder nummer 12002989 om te adviseren en te bemiddelen in:
–          Schadeverzekeringen voor particulier en zakelijk
–          Hypotheken en consumptief krediet
–          Betaal- en spaarrekeningen
–          Elektronisch geld
–          Inkomens- en vermogensverzekeringen
–          Zorgverzekeringen

Klachtenregeling
Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Kifid kunt u vinden op de website www.kifid.nl Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres: Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag